Ebrar Sitesi B Blok soruşturmasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı

3. Ceza Mahkemesinde 28 Mart’ta görülen duruşmada, bina yapımında mevzuata uyulup uyulmadığı ve dosyada olası diğer şüpheliler ile sanıkların kusur durumunun belirlenmesine yönelik talep edilen ek rapor, Konya Teknik Üniversitesince hazırlandı.

Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Musa Hakan Arlan, Prof. Dr. Murat Öztürk, Prof. Dr. Murat Olgun, Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Erkan, Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Koçer ve Araştırma Görevlisi Ensar Suci ile Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tosun’dan oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan 36 sayfalık rapor, soruşturma dosyasına eklendi.

Zemin etüt raporunun dosyada bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunun değerlendirildiği, yapıdan alınan numunelerin yönetmelik koşullarını sağlamadığının görüldüğü belirtilen raporda, yapının temelinin boyut ve donatısının statik projeye uygunluğu hakkında yeterli değerlendirme yapılamadığı, katlardaki birçok kolonda minimum boyuna donatı şartının sağlanmadığının görüldüğü anlatıldı.

1998 tarihinde yapıya ikinci bir ilave kat yapılmasıyla ilgili bir rapor hazırlanıp Kahramanmaraş Belediyesine sunulduğu ve imar birimince de bunun onaylandığı işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Yapıya ilave edilen iki kat için hazırlanan bu raporlara altlık olacak tüm taşıyıcı sistem için gerekli olan betonarme hesap yapılmamıştır. Ayrıca bu işlemlerin yapıldığı dönemde 1998 deprem yönetmeliği yürürlüğe girmesine rağmen yapının eski projesi de değişen şartlara göre tahkik edilmemiştir.

Yukarıda çıkarılan sonuçlar ışığında deprem sırasındaki göçmenin ana nedeni taşıyıcı sistem tasarımının deprem etkisine yeterli cevap verebilecek şekilde yapılmamış olmasıdır. Ardından yapıya ilave katlar eklenmesi ve bu katların yapıya getireceği yatay ve düşey yükler için herhangi bir tahkik yapılmamış olması ve bunun yapım sorumlusu kişi yada kişiler ve kontrol eden birimler tarafından talep edilmemesi (sadece proje müellifinin yazılı beyanı bulunmaktadır) en büyük eksikliktir.

Binanın ilave kat projelendirilmesi sürecinde değişen 1975 deprem yönetmeliği yerine 1998 deprem yönetmeliği baz alınarak tasarlanması gerekirken ilgili yönetmelikle ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştır. Binanın betonarme projesinin eksik birçok detayının yerinde nasıl uygulandığı da belli değildir. Eleman detaylarının ve kolonların boyuna donatılarındaki yetersizlik tolere edilebilecek sınırların üzerindedir. Binanın projelendirme ve inşası sırasında yeterli denetim ve mühendislik hizmeti alamamış olmasının ve bu şekilde inşa edilmesine izin verilmesinin binanın yıkımındaki ana neden olduğu düşünülmektedir.”

Raporda, müteahhitin, statik proje müellifinin, fenni mesulün, belediyenin yapı kontrol ve proje kontrol birimlerinin asli kusurlu oldukları değerlendirildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x